Camorra: de eed der toetreding

“Vieni via con me” is een programma van Fabio Fazio en Roberto Saviano dat in de maand november elke maandag te bekijken is. In het programma worden “ongemakkelijke onderwerpen” aangesneden en hetgeeft dan ook vaak aanleiding tot discussies in de dagen na de utizending.

Op 15 november las de cabaretier/acteur Antonio Albanese de eed om toe te treden tot de Camorra voor. Het was voor het eerst dat het ‘grote publiek’ de exacte bewoordingen die gebruikt worden, te horen kreeg. En het was voor mij een kippenvelmoment: schokkerend om te horen dat  in de rite heiligen worden aangeroepen, dat trouw gezworen wordt aan de ‘nieuwe”familie’, waarbij verraad met de dood bestraft wordt. En opvallend dat het geheel veel overeenkomsten vertoond met initiatierites van andere (geheime) genootschappen.

Albanese: Goedevesper, wijze metgezellen

Groep: Goedevesper

Albanese: Uit naam van onze oude voorvaderen de drie spaanse ridders Osso, Mastrosso en Cacagnosso herdoop ik dit vertrek. Kende ik dit lokaal voorheen als een plek waar flikken en verlinkers kwamen, dan erken ik het vanaf nu als een heilige en ontoegankelijke plaats, waar dit geeerde genootschap zich kan vormen en ontbinden. Bent u conform?

Groep: Wij zijn conform

A: Conform over wat?

G: Over de regels van het genootschap

A: In naam van de aarstengel Gabriel en de heilge Elisabeth wordt de cirkel van het genootschap gevormd. Dat wat gezegd wordt in deze hoefijzervormige cirkel, wordt hier gezegd en hier blijft het. Wie spreekt buiten deze plaats wordt tot verrader verklaard voor zijn belasting en ontlasting van dit genootschap. Wij zijn hier bijeen voor de toetreding van een ‘contrasto onorato’, die zich heeft onderscheiden door deugd en bescheidenheid. Als iemand van de aanwezigen bezwaren heeft, kan hij deze nu naar voren brengen of voor altijd zwijgen. Stelt u de ‘contrasto onorato’ voor. Wie ben u en wat wilt u?

CO: Mijn naam is Iragnese Nicola en ik zoek bloed en eer

A: Bloed voor wie?

CO: Voor de verlinker

A: Eer voor wie?

CO: Voor het geeerde genootschap.

A: Bent u op de hoogte van onze regels?

CO: Ik ben op de hoogte.

A: Vòòr de familie, de ouders, de zussen, de broers, komt het belang en de eer van het genootschap. Dit is, vanaf dit moment, uw familie. En als u er een schande over afroept, zult u bestaft worden met de dood. Zoals u trouw zult zijn aan het genootschap, zo zal het genootschap trouw zijn aan u en u steunen in uw behoefte. Deze eed kan alleen verbroken worden door de dood. Bent u hiertoe bereid, zweert u dat?

CO: Ik zweer het. In naam van de aartsengel Gabriel en de Heilige Kroon van het geeerde genootschap. Vanaf dit moment bent u mijn familie. Ik zal altijd trouw zijn en alleen de dood kan mij verwijderen. Ik geef mij aan u over in het geval van eerschade, tragedie en schande door mijn belasting en ontlasting van het gehele genootschap. Als ik een fout maak, zal ik bestaft worden met de dood.

A: Kende ik u eerst als een ‘contrasto onorato’, vanaf nu erken ik u als ‘picciotto d’onore’. Vanaf nu hebben wij een nieuwe man van eer. Bijeengekomen genootschap, de cirkel is ontbonden. Goedevesper.

Groep: Goedevesper.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *